• Оферта

Оферта

image

Цей договір (надалі - Договір) є публічною пропозицією (офертою) укласти договір купівлі-продажу Товару представленого на веб-сайті інтернет-магазину: www.kidis.ua (надалі - Інтернет-магазин). Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови Договору є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.Загальні положення

 • 1.1. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір укладається шляхом приєднання інших сторін (покупців) до цього Договору в цілому, без зміни умов договору. Приєднання до цього Договору покупцями здійснюється добровільно, шляхом вчинення дій, визначених Договором.

2.Терміни та визначення

 • 2.1. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину або вже придбаний покупцем у Продавця дистанційним способом.
 • 2.2. Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця за адресою: www.kidis.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
 • 2.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує Замовлення щодо купівлі товару, що представлений на веб-сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
 • 2.4. Продавець – суб’єкт господарювання, що розміщує на веб-сайті Інтернет-магазину інформацію про товари, які реалізує, та/або послуги, які пропонує.
 • 2.5. Замовлення - рішення Покупця замовити товар і його доставку, оформлене в Інтернет-магазині.

3. Предмет та порядок укладення договору

 • 3.1. Продавець зобов’язується передати у власність покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
 • 3.2. Продаж товару здійснюється з доставкою за адресою, вказаною Покупцем у замовленні. Обов'язок Продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцю, а у випадку обрання покупцем перевізника чи кур'єрської служби (організації зв'язку) - в момент здачі товару Продавцем перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві. В такому випадку ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту здачі Продавцем товару обраному покупцем першому перевізникові або кур'єрській службі (організації зв'язку).
 • 3.3. Предметом Договору є товари, вказані у Замовленні, що сформоване самостійно та сплачено покупцем.
 • 3.4. Асортимент (номенклатура) товарів, що може бути придбана покупцем на умовах Договору, представлена на веб-сайті Інтернет-магазину.
 • 3.5. Договір укладається на розсуд сторін. Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту заповнення Покупцем форми Замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину і оплати покупцем такого Замовлення. Сформоване але не оплачене покупцем Замовлення може бути актуалізоване та оплачене покупцем в будь-який час за наявності відповідного товару та за діючими на момент такої актуалізації цінами.
 • 3.6. З моменту укладення даного Договору (приєднання до даного Договору) особа стає стороною Договору і зобов’язана нести всі обов’язки, що передбачені цим Договором в повному обсязі, приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, та усі інші умови Договору.

4. Права та обов'язки сторін

 • 4.1. Продавець зобов’язаний:
  • 4.1.1. Передати покупцеві товар належної якості відповідно до умов Договору та згідно замовленню покупця.
  • 4.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну (конфіденційну) інформацію про покупця і не надавати доступ до конфіденційної інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України, або за рішенням покупця.
 • 4.2. Продавець має право:
  • 4.2.1 В односторонньому порядку змінювати умови даного Договору, а також тарифи (ціни) на товари розміщуючи (публікуючи) такі зміни на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту публікації на сайті Інтернет-магазину.
 • 4.3 Покупець зобов'язується:
  • 4.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом, умовами Договору, характеристиками і тарифами (цінами) товарів, запропонованими Продавцем на веб-сайті Інтернет-магазину.
  • 4.3.2 Для виконання Продавцем зобов'язань перед покупцем останній повинен повідомити всі необхідні достовірні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки покупцеві замовленого товару.
  • 4.3.3. Своєчасно оплатити та прийняти замовлений товар.

5. Порядок оформлення замовлення

 • 5.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину через форму Замовлення.
 • 5.2. Продавець має право відмовитися від формування Замовлення та передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
 • 5.3. Покупець шляхом оплати Замовлення, узгоджує асортимент (номенклатуру), кількість та ціну товару, погоджується з усіма умовами Договору (порядок поставки тощо).
 • 5.4. У випадку нездійснення покупцем оплати Замовлення таке Замовлення є недійсним, а цей Договір неукладеним.
 • 5.5. Сформоване покупцем Замовлення є дійсним тільки щодо вказаних товарів та тільки щодо вказаної кількості товарів у такому замовленні. Якщо Покупець бажає змінити кількість замовлених товарів, то Покупець зобов'язаний здійснити нове Замовлення, при цьому попереднє Замовлення визнається недійсним (анулюється) та оплата такого анульованого замовлення не створює для Продавця жодних зобов'язань.
 • 5.6. У випадку, якщо Покупець має бажання повторно придбати товари у кількості та в асортименті, що відповідають здійсненим раніше придбанням, то такий Покупець повинен повторно сформувати Замовлення.

6. Ціна та порядок оплати замовлення

 • 6.1. Ціни на товари встановлюються Продавцем самостійно та вказані на веб-сайті Інтернет-магазину у національній валюті України. В ціну товару включено всі податки та збори, передбачені для такого виду діяльності.
 • 6.2. Продавець має право змінювати ціни на товари в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
 • 6.3. Покупець здійснює попередню оплату загальної вартості товарів, згідно сформованого Замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину.
 • 6.4. Покупець, за умови оформлення рахунку-фактури обов’язково у призначенні платежу має зазначати номер та дату рахунку-фактури або номер та дату замовлення. Продавець не несе відповідальності за дотримання умов поставки у випадку, якщо у призначенні платежу покупцем не було зазначено номер та дату рахунку-фактури або номер та дату замовлення.
 • 6.5. Оплата повної вартості товару вказаного у замовленні (рахунку-фактури) здійснюється у безготівковій формі на банківський рахунок Продавця. Моментом (днем, датою) оплати є день надходження коштів в розмірі загальної вартості товарів згідно відповідного Замовлення на банківський рахунок Продавця.
  Реквізити Продавця: ТОВ "ФАН ЛАБ", ЄДРПОУ 42844359, IBAN: UA113052990000026009045025936 , АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299

7. Порядок та умови повернення товару

 • 7.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин і не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо такий товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджено Кабінетом Міністрів України.
 • 7.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання такого товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. Договору та чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу за реквізитами, з яких було здійснено оплату Товару. Доставка товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
 • 7.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк усунення недоліків відраховується з дня (дати) отримання такого товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних товарів і товарів вагою менше 5 (п'яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.
 • 7.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, заповнення форми на повернення Товару, що міститься на сайті Інтернет-магазину Продавця.
 • 7.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

8. Відповідальність сторін

 • 8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.
 • 8.3. У випадку, якщо Покупець не здійснить оплату Замовлення, цей Договір вважається неукладеним та Продавець не зобов’язаний здійснювати поставку товарів та не несе відповідальності за нездійснення поставки таких товарів за таким Замовленням.

9. Конфіденційність і захист персональних даних

 • 9.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати і не використовувати у своїх інтересах, а також в інтересах будь-яких третіх осіб, прямо або опосередковано Конфіденційну Інформацію як протягом терміну дії Договору, так і після його закінчення і вжити всіх залежних від них заходів з метою збереження Конфіденційної Інформації у таємниці.
 • 9.2. В цьому Договорі, термін «Конфіденційна Інформація» означає будь-яку ділову, комерційну, технічну й іншу інформацію, що не може бути відома Сторонам із загальнодоступних джерел і передана однією Стороною іншій Стороні в усній, письмовій або будь-якій іншій формі з позначкою «конфіденційно» або з зазначенням того, що передана інформація є конфіденційною і котра за згодою Сторін і/або відповідно до законодавства України може бути визнана конфіденційною.
 • 9.3. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
 • 9.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від покупця інформацію. Не вважається порушенням (несанкціонованим розголошенням) надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень. Також Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
 • 9.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань за Договором у зв'язку з неактуальністю або недостовірністю інформації наданої (вказаної) покупцем.

10. Інтелектуальна власність

 • 10.1. Сайт Інтернет-магазину Продавця містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
 • 10.2. Увесь зміст сайту Інтернет-магазину Продавця охороняється законодавством України, міжнародними договорами.
 • 10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину Продавця, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

11. Комунікація та інформаційні повідомлення

 • 11.1. Повідомлення за цим Договором здійснюються засобами електронної пошти або шляхом обміну повідомленнями у месенджерах за реквизітами, повідомленими Покупцем Продавцю.
 • 11.2. Приєднавшись до цього Договору Покупець погоджується з тим, що повідомлення, надіслані покупцю засобами електронної пошти або месенджерів за повідомленими Покупцем реквізитами, будуть мати для нього обов’язковий та зобов’язуючий характер.

12. Форс-мажор

 • 12.1. У випадку настання обставин непереборної сили (надалі форс-мажор) сторони звільняються від виконання умов даного Договору та від відповідальності, якщо таке невиконання/неналежне виконання зобов’язань за Договором є наслідком обставин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони; на період, що починається з моменту оголошення стороною про форс-мажор та що припиняється, коли форс-мажор закінчився або закінчився б, якщо виконуюча сторона не вжила дії, які в дійсності могла би вжити для виходу з форс-мажору.
 • 12.2. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти таким обставинам розумними заходами (подібних: стихійному лиху, громадським заворушенням, військовим діям, громадянської війни, втручання або рішень органів влади чи місцевого самоврядування, які прямо впливають на можливість сторони виконати зобов’язання, крім випадків накладення арешту на майно (кошти) невиконуючої сторони). Форс-мажор подовжує строк виконання зобов’язань за Договором.
 • 12.3. Якщо форс-мажор триває більш 2 (двох) місяців, будь-яка з сторін має право розірвати Договір, не звертаючись до суду, на підставі письмового повідомлення іншої сторони.
 • 12.4. Наявність форс-мажору підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України або відповідним документом іншого компетентного органу.

13. Інші умови Договору

 • 13.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) та електронної пошти, месенджерах за реквізитами, повідомленими Покупцем Продавцю.
 • 13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки на веб-сайті Інтернет-магазину.
 • 13.3. За вимогою та за рахунок Покупця Продавець може виготовити та відправити обраною Покупцем організацією зв'язку паперові копії електронних документів оформлених за даним Договором.

14. Строк дії та порядок розірвання Договору

 • 14.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України безстроково, з врахуванням того, що у частині оформлених Продавцем та сплачених Покупцем Замовлень Договір діє до моменту виконання Продавцем обов’язку поставки оплачених Покупцем товарів.
 • 14.2. Всі зміни і доповнення до Договору встановлюються Продавцем в односторонньому порядку, оформлюються у формі нових редакцій Договору та розміщуються на веб-сайті: www.kidis.ua.
 • 14.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець відповідно до чинного законодавства України мають право звернутися до суду за вирішенням спору.

15. Опрацювання персональних даних

 • 15.1. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає згоду інтернет-сайту kidis.ua на збирання та обробку персональних даних* на підставі Закону України «Про захист персональних даних» у таких цілях:
  • 15.1.1. Реєстрації Користувача на сайті.
  • 15.1.2. Здійснення клієнтської підтримки.
  • 15.1.3. Отримання Користувачем інформації про маркетингові події.
  • 15.1.4. Виконання Продавцем зобов'язань перед Покупцем.
  • 15.1.5. Проведення аудиту та інших внутрішніх досліджень з метою підвищення якості послуг.
  *Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (реалізацією, передачею, у тому числі третім особам), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
 • 15.2 Під персональними даними мається на увазі будь-яка інформація особистого характеру, що дозволяє встановити особу Користувача, таку як:
  • 15.2.1. Прізвище ім'я по батькові.
  • 15.2.2. Дата народження.
  • 15.2.3. Контактний телефон.
  • 15.2.4. Адреса електронної пошти.
  • 15.2.5. Поштова (домашня) адреса.
 • 15.3. Персональні дані Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем Продавця, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна згідно з виконанням вимог законодавства. Продавець має право передавати отримані персональні дані третім особам виключно у межах Закону України «Про захист персональних даних»..
 • 15.4. Для видалення персональних даних Користувач може скористатися функціоналом персонального кабінету. Також, в кабінеті користувач може видалити зв'язок свого облікового запису сайту kidis.ua з FB або Google